Cài đặt ứng dụng VTC NOW để cập nhật nhiều thông tin nhanh hơn, đa dạng hơn!